Kirjoitin 20.09.2020 KULTTUURITOIMITUKSEN palstalle uudesta Vladislav Delayn levystä.

Kirjoitus on luettavissa

https://kulttuuritoimitus.fi/kritiikit/kritiikit-levyt/vladislav-delayn-yhteistyo-sly-robbien-kanssa-tuottaa-yllatyksellista-ja-vapaata-aanimaisemaa/